ساخت سردخانه زیر صفر و کاربرد آن در صنایع؟

ساخت سردخانه زیر صفر و کاربرد آن در صنایع؟
سردخانه ثابت, سردخانه ثابت کانکسی

همچنین در بررسی ایشان رقم بورن بهعنوان مقاومترین رقم معرفی شد. نتایج مقایسه میانگین حساسیت ارقام مختلف سیبزمینی نشان داد رقم بورن با کمترین میزان آلودگی (5/12درصد) با سایر ارقام اختلاف معنیداری داشت و بهتنهایی در یک گروه آماری قرار گرفت و نسبت به سایر ارقام از مقاومت بیشتری نسبت به قارچ فوزاریوم برخوردار بود. در اين مرحله، دراثر ادامه ى تنفس، با از دست دادن مقدارى رطوبت، پلاسيده شده، از شيرينى آن ها نيز کاسته مى شود و کيفيت طبيعى و مطلوب خود را از دست مى دهند. در برخى از محصولات، مانند نخود فرنگى و ذرت شيرين، سوخت مواد قندى بسيار مهم است چون در عرض چند ساعت اوليه پس از برداشت، مقدار قابل توجهى از قند خود را از دست مى قیمت سردخانه ثابت دهند. گونه فوزاریوم سولانی:میزان رشد کلنی روی محیط کشت سیبزمینی- دکستروز- آگار پس از 4 روز در دمای 25 درجه سانتیگراد، 7/4-2/3 سانتیمتر بود (شکل 8). این گونه روی محیط یادشده میسیلیومهای سفید تا کرمرنگ و بهصورت پراکنده و پنبهای تولید کرد. رگههای رنگی گاهی در محیط کشت به وجود آمدند. البته با توجه به نبودِ دسترسی به تمامی ارقام استفادهشده جهت کشت در استان اردبیل، معرفی دقیق و صحیح ارقام مقاوم، متحمل و حساس، نیاز به بررسی بیشتر دارد. ᠎This w᠎as cre ated with t᠎he he lp  of GSA Con​te᠎nt Gen᠎er ator ᠎DEMO!

سردخانه ثابت کانکسی

لذا از آنجا که با ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی زمینه برای صادرات محصولات و فراورده­های کشاورزی فراهم شده است و با توجه به غفلت تولیدکنندگان به­ویژه تعاونی های تولید کشاورزی از این فرصت پیش آمده، ضرورت دارد که راهبردهای لازم بر اساس واقعیات موجود منطقه مشخص شوند که در این زمینه مطالعه مشابهی در سطح کشور انجام نشده است. فوزاریوم اکسیسپوروم در اغلب نقاط سیبزمینیکاری بهعنوان یکی از عوامل پوسیدگی خشک غده و قطعات بذری سیبزمینی معرفی شده است (37 و 38). گونه فوزاریوم سولانی انتشار گسترده جهانی و میزبانهای متعددی دارد (39). یکی از میزبانهای مهم این قارچ، غدههای سیبزمینی هستند که در آنها بیماری پوسیدگی خشک ایجاد میکند (40). این گونه در ایران بهعنوان یکی از عوامل پوسیدگی ریشه و طبق پیاز (34)، عامل پوسیدگی سیاه ریشه نخود (41) و پوسیدگی ریشه گندم (36) معرفی شده است. فوزاریوم اسپوروتریکیویدس در مصر، آفریقای جنوبی و ایرلند شمالی، بهعنوان عامل مهم پوسیدگی خشک سیبزمینی گزارش شده است (32). فوزاریوم اکسیسپوروم یکی از مهمترین گونههای جنس فوزاریوم است و از نظر بهداشتی و اقتصادی در کشاورزی مهم است. زخمیشدن و یا آفتزدگی غدهها در زمان برداشت، رسیدهنشدن فیزیولوژیکی غدهها، شرایط نامناسب انبار و انبارداری نادرست بهعنوان عوامل تشدیدکننده پوسیدگی سیبزمینی در انبار و سردخانه معرفی شدهاند (18، 30 و 31). بنابراین نبودِ انبارهای مناسب، رعایتنکردن اصول صحیح انبارداری در سردخانهها و ضدعفونینشدن غدهها قبل از ورود به سردخانه مهمترین دلایل افزایش پوسیدگی غدههای سیبزمینی در انبارها هستند.

البته شرایط نامناسب انبار، انباشتن بیش از حد غدههای سیبزمینی در زمان حملونقل، شرایط دمایی و رطوبت نامناسب انبار جهت التیام زخمها و جراحات در مراحل اولیه انبارداری از مواردی هستند که غدهها را به بیماری حساس میکنند. نقش دارد ( جی هات و همکاران، 2005 ) و از بین ترکیبات آلی مختلف، قندها بیش از 50% مجموع مواد متشکله پتانسیل اسمزی را تشکیل می دهند ( کرام، 1976 ). براساس برخی مطالعات اثرات کلرید سدیم در لوبیا که گونه ای حساس است میزان ساکارز برگ افزایش یافته است، اما در برنج که مقاومتی متوسط دارد این میزان کمتر بوده؛ در حالی که در سویا که مقاومت آن هم متوسط است اندکی کاهش یافته و در پنبه که مقاوم است بیشتر کاهش داشته است ( رادرت، 1984 ). متابولیسم قندها به شکل نامطلوبی در گیاهان تحت تنش شوری تحت تاثیر قرار می گیرد ( دوبی، 1997). در برگ گلی کوفیت ها محتوای قند های محلول تحت تنش شوری ( روسن و همکاران، 1998)، تنش رطوبتی ( فویرو همکاران، 1998)، تنش سرما ( هیوری و همکاران، 1995) و طی پیری ( وینگلر، 1998) افزایش می یابد. پنلهای این سردخانهها از دولایه ورق فلزی و یک لایه عایق در وسط و از جنس پلیاورتان یا پلاستوفوم تزریقی ساخته میشوند. Po st w​as c re​at᠎ed with the ​help ᠎of GSA  C on᠎te᠎nt G ener᠎ator D emov ersi on᠎.

مسئله از دیدگاه سطح دوم زنجیره (مراکز توزیع) مطرح میشود.

میباشد. کیفیت و مرغوبیت هر یک از قطعاتی که برای این سردخانهها مورد استفاده قرار میگیرد بسیار حائز اهمیت میباشد. پ ــ تبخيرکننده (اواپراتور):تبخيرکننده يا اواپراتور قسمتی از سيستم توليد سرماست که وظيفه جذب گرما از محيط نگهداری مواد غذايی و انتقال آن به مايع سرمازا را برعهده دارد. در مورد خرید این مورد تجهیزات و دستگاه ها باید به این نکته توجه نید که همانطور که گفته شد وظیفه و کاربرد اصلی سردخانه ها این است که مواد را بدون هیچ مشکلی برای زمان طولانی نگهداری کنند ، پس اگر شما موادی را درون سردخانه قرار دادید و بعد از مدتی شاهد مواد خراب و فاسد شده بودید ، این به این معنا است که سردخانه شما طبق اصول و استدارد های جهانی و همچنین با تجهیزات و دانش بالا ساخته نشده ، پس پیشنهاد ما به شما این است که صنایع برودتی یا هر وسیله ای که قصد خرید آن را دارید را از شرکت های معتبر خریداری کنید. موتور سردخانه ۷ ۵ اسب دست دوم … مسئله از دیدگاه سطح دوم زنجیره (مراکز توزیع) مطرح میشود. طبق جدول (12)، تمایل به استفاده از واکههای کوتاه نسبت به جفت کشیده متناظر در هر سه جایگاه اول و دوم و سوم برتری دارد.

مطلب پیشنهادی

پرداخت هزینه لایسنس آنتی ویروس و نرم افزارهای اورجینال

پرداخت هزینه لایسنس آنتی ویروس و قابل انعطاف افزارهای اورجینال خرید آنتی ویروس , خرید …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.