«قتل» در حقوق – ایسنا

[ad_1]

جرم قتل، قتل انسان به دست انسان دیگر است و از نظر قانون مجازات اسلامی قتل به سه قسم عمدی، عمدی و خطای محض تقسیم می شود.

به گزارش ایسنا، در مورد قتل، اگر قتل با عمد قبلی انجام شده باشد، قتل عمد است، اما قتل نزدیک به عمد درجات پایین‌تری نسبت به قتل عمد است. اگر نابودی انسان دیگری کاملا تصادفی و بدون قصد کشتن یا جراحت باشد، این مرگ در برخی کشورها به عنوان مرگ تصادفی (نه قتل) و در برخی دیگر از کشورها از جمله کشور ما قتل یک اشتباه محض است (یا نه). عمدی – قصدی). ). ) خوانده می شود.

طبق قانون مجازات اسلامی قتل عمد به قتل عمد و خلاف واقع تقسیم می شود.

* طبق ماده 290 قانون مجازات اسلامی، جرم در موارد زیر عمدی محسوب می شود:
الف) هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ارتکاب جرمی بر شخص یا اشخاص معین یا شخص یا افراد نامشخصی از گروهی داشته باشد و در عمل جنایت عمدی یا مشابه آن باشد، در صورتی که مرتکب به طور معمول موجب آن جنایت یا مانند آن شده باشد. بودن یا نبودن.
ب- هر گاه عامل عمداً مرتکب عملی شود که نوعاً موجب جنایت یا مانند آن می شود، هر چند قصد ارتکاب آن جنایت و مانند آن را نداشته باشد، آگاه است که این عمل نوعاً موجب آن جنایت یا مانند آن می شود.
ج – اگر مرتکب قصد ارتکاب جرم یا مانند آن نداشته باشد و کاری که انجام داده است نوعاً برای افراد عادی منجر به جرم یا مانند آن نمی شود، اما در مورد مرتکب به دلیل بیماری، ضعف، سن. یا هر موقعیت دیگر یا به دلیل موقعیت مکانی یا زمانی خاص، معمولاً موجب آن جرم یا مانند آن می شود، زیرا عامل از وضعیت غیرعادی مجرم یا موقعیت مکانی یا زمانی خاصی آگاه است.
د- هر گاه مأمور بدون قصد شخص یا گروه خاصی قصد ارتکاب جرم یا مانند آن را داشته باشد و در عمل جنایت عمدی یا مشابه آن باشد مانند بمباران اماکن عمومی.
تبصره 1- در بند ب) عدم آگاهی و توجه نویسنده باید ثابت شود و در صورت عدم اثبات جرم عمدی است مگر اینکه جرم صرفاً به دلیل حساسیت زیاد محل ضایعه و حساسیت بیش از حد واقع شده باشد. از مواردی که غالباً محل زخم معلوم نیست، در این صورت باید آگاهی و توجه متجاوز ثابت شود و در صورت عدم اثبات، جرم عمدی نیز ثابت نمی شود.
تبصره 2: در بند ج، علم و توجه مأمور به اینکه عمل منشأ جرم یا مشابه آن عامل است باید ثابت شود، جرم عمدی ثابت نمی‌شود.

قتل عمدی در صورتی اتفاق می افتد که قاتل دقیقاً به قصد کشتن قربانی اقدام کند. حتی در مواردی که روح عمل فانی محسوب نمی شود، اما با توجه به شرایط مقتول از قبیل کهولت سن، ناتوانی، کودکی و… توانایی قتل، شخص مرتکب قتل عمد شده است.

* طبق ماده 291 قانون مجازات اسلامی، جرم در موارد زیر شبه عمد محسوب می شود:
الف ـ در صورتی که مأمور قصد اقدام علیه عامل را داشته باشد ولی قصد ارتکاب جرم یا مانند آن را نداشته باشد و از مواردی نباشد که با تعریف جرایم عمدی تناسب داشته باشد.
ب- در صورتی که عامل از موضوع از قبیل ارتکاب جرم، به این باور باشد که موضوع رفتار او شیء، حیوان یا افراد موضوع ماده 302 این قانون است، خلاف آن مشخص می شود.
ج) هرگاه جنایت از روی تقصیر واقع شده باشد مشروط بر اینکه جرم یا مانند آن در تعریف جنایت عمدی لحاظ نشده باشد.

* طبق ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی، جرم در موارد زیر خطای محض محسوب می‌شود:
«الف. خوابیدن و بیهوش شدن و از این قبیل چیزها.
ب- مرتکب صغیر و دیوانه باشد.
ج ـ جنایتی که مأمور در آن نه قصد جنایت علیه عامل را داشته باشد و نه قصد مخالفت با عمل انجام شده را داشته باشد، مانند پرتاب تیر به قصد شکار و اصابت به شخص.
تبصره ـ در مورد بندهای (الف) و (ج) اگر مأمور علم داشته باشد و متوجه شود که عمل او نوعاً منشأ جنایت علیه دیگری است، جرم عمدی محسوب می‌شود.

در این حالت قاتل هدف نبوده و مقتول به طور اتفاقی توسط قاتل در مسیر مرگ قرار گرفته است. مصداق قتل خطای محض، برخورد تیر در موارد مختلف است. البته قتل دیگری به نام قتل شهوتی وجود دارد که در آن قتل در اثر آزار جنسی قاتل نسبت به مقتول صورت می گیرد. پدیده قتل شهوت معمولا بین مردان و قاتلان زنجیره ای رخ می دهد.

همچنین مطابق ماده 293 قانون مجازات اسلامی «اگر شخصی مرتکب جرم عمدی شود ولی نتیجه رفتار ارتکابی بیش از قصد او باشد، در صورت ارتکاب جرم مشمول تعریف عمد نمی شود. جرایم.»، جرایم عمدی کمتر و جرایم بیشتر «شبه عمد است، مانند قطع انگشت و بریدن یا فوت در اثر آن، قطع انگشت عمدی و شبه عمدی قطع انگشت یا فوت کردن. “

طبق ماده 295 قانون مجازات اسلامی «هرگاه شخصی از عملی که انجام داده یا تکلیف خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است ترک کند و در نتیجه جنایتی مرتکب شود در صورتی که در مقام مشاهده جرم باشد. «نتیجه برای او مستند است و حسب مورد، عمدی، تقریباً عمدی یا اشتباه محض است، مثلاً مادر یا ماما که شیر می دهد به نوزاد شیر نداده یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک می کنند. “

بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات، عنصر قانونی قتل عمد در ماده 205 به بعد قانون مجازات اسلامی ذکر شده و مجازات قتل عمد به تفصیل بیان شده است.

مجازات اصلی قتل عمد قصاص است. اگر مرتکب قصاص قاتل را ببخشد یا قصاص در غیر این صورت انجام نشود، تعزیر می کند. مجازات قتل تقریباً عمد و خطای آشکار بر اساس شدت جرم قتل تعیین می شود.

انتهای پیام

[ad_2]
soursec

مطلب پیشنهادی

راهی برای نجات کارگران از اجاره های سنگین

[ad_1] یک فعال کارگری معتقد است بهترین راه برای خانه دار شدن کارگران ایجاد تعاونی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.